WTZ Biała Podlaska - Wydarzenia

Zmiana adresu strony internetowej

Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskkiej informuje, że ze względów techniczno - organizacyjnych ulega zmianie adres naszej strony internetowej. Od dnia 8 października 2015 roku strona internetowa www.caritasbp.pl zostaje zastąpiona przez strony internetowe jednostek organizacyjnych działających przy Ośrodku.

Czytaj więcej: Zmiana adresu strony internetowej

Ogłoszenie o naborze

W związku z planowanym rozszerzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Ośrodku „Misericordia” Caritas, Kierownik ogłasza nabór kandydatów do uczestnictwa z miasta Biała Podlaska. Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do tej formy rehabilitacji.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

Wizyta prezydenta miasta Biała Podlaska w OMC

23 września Ośrodek "Misericordia" Caritas odwiedził prezydent miasta Dariusz Stefaniuk. Szczególnego gościa przyjęli dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Ośrodka ks. Marcin Gochnio, a także kierownik Centrum Integracji Społecznej Pan Andrzej Chojna, kierownik ŚDS Pani Anna Utka oraz pełniąca obowiązki kierownika WTZ Pani Marlena Chmiel.

Czytaj więcej: Wizyta prezydenta miasta Biała Podlaska w OMC

„Sprawni Poprzez Sport 2015”

17 września uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej gościli na corocznym Festynie Integracyjnym organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy pod hasłem "Sprawni Poprzez Sport 2015". Patronat honorowy nad imprezą objął ks. Marek Bieńkowski - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Czytaj więcej: „Sprawni Poprzez Sport 2015”