Podstawowe informacje nt. Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy Ośrodku „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej.

omc

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wydzieloną organizacyjnie oraz finansowo jednostką organizacyjną Ośrodka "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej, powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na teranie siedziby Warsztatu i poza nim.

Zakres działania Warsztatu.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnicy Warsztatu.

Warsztat przeznaczony jest dla 32 uczestników, z możliwością zmiany tej liczby. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Pracownie w Warsztacie.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w następujących pracowniach:

  • gospodarstwa domowego,
  • krawiecko - hafciarskiej,
  • multimedialnej, poligrafii i reklamy,
  • florystycznej,
  • artystycznej,
  • ceramiki i fusingu,
  • dział rehabilitacji i terapii ruchem.

W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie wsparcia psychologicznego i kinezyterapii oraz zajęcia rewalidacyjne z muzykoterapii.