Dział rehablitacji i terapii ruchem

Dział rehabilitacji i terapii ruchem to warsztat, który ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym. Nasi uczestnicy od samego rana przygotowują się do pracy w warsztacie biorąc udział w codziennej gimnastyce porannej. Stosujemy różnorodne metody i techniki rehabilitacji, zarówno indywidualne jak i grupowe, a także bierzemy udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych.

Uczestnicy pod okiem fizjoterapeuty mogą korzystać ze znajdującego się na sali sprzętu typu: materace, piłki, laski gimnastyczne, taśmy gumowe, trener równowagi, rotory kończyn dolnych i górnych, stepper, UGUL itp., a wszystko to w trosce o ich rozwój fizyczny.

W ostatnim półroczu oprócz rehabilitacji według indywidualnych potrzeb oraz zajęć grupowych uczestników, braliśmy również udział w różnorodnych zawodach sportowych i zajęciach rekreacyjnych.

Różne formy aktywności ruchowej.

Spośród wielu form aktywności fizycznej wykorzystywanych w kreacji zdrowia wyjątkową popularnością cieszą się zajęcia w środowisku wodnym. Nasi uczestnicy od marca do czerwca również korzystali z tego typu zajęć rehabilitacyjnych. Na koniec z dumą i wielkim zadowoleniem przyjęli dyplomy uczestnictwa.

Rehabilitacja oraz zajęcia relaksacyjne na basenie.

Zawody lekkoatletyczne na AWF.

Wśród nas nie brakuje również miłośników piłki nożnej. Tradycją jest, iż co roku w czerwcu nasi piłkarze rozgrywają mecz towarzyski z drużyną sportową ze szkoły nr 8 żeby sprawdzić swoje umiejętności po półrocznych treningach.

Mecz towarzyski ze Szkołą nr 8.

Korzystając z dobrej pogody wybieramy się często na trening nordic walking, dzięki któremu utrzymujemy kondycję fizyczną na stałym, dobrym poziomie. W czerwcu nasi uczestnicy wzięli udział w pikniku biegowym pod hasłem „Biała biega”.

Spacer oraz nordic walking.

Rehabilitant: Katarzyna Saczuk - Kapała.