WTZ Biała Podlaska - Wydarzenia

Zmiana adresu strony internetowej

Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskkiej informuje, że ze względów techniczno - organizacyjnych ulega zmianie adres naszej strony internetowej. Od dnia 8 października 2015 roku strona internetowa www.caritasbp.pl zostaje zastąpiona przez strony internetowe jednostek organizacyjnych działających przy Ośrodku.

 

Do Państwa dyspozycji zostały uruchomione następujące serwisy internetowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy - http://www.sdsbiala.caritas.pl/

Warsztat Terapii Zajęciowej - http://www.wtzbiala.caritas.pl/

O pozostałych zmianach będziemy informowali za pośrednictwem wymienionych serwisów oraz na naszym profilu FB https://www.facebook.com/caritasbp