WTZ Biała Podlaska - Wydarzenia

IV Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych

IV Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej Ośrodka „Misericordia” Caritas to już wspomnienie. Po raz kolejny sala Novego Kina Merkury była wypełniona po brzegi widzami spragnionymi emocji i wrażeń filmowych. Uczestników spotkania uroczyście powitała Ewa Borkowska z-ca Dyrektora OMC. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk i Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marek Bieńkowski. 

Czytaj więcej: IV Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Zmiana adresu strony internetowej

Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskkiej informuje, że ze względów techniczno - organizacyjnych ulega zmianie adres naszej strony internetowej. Od dnia 8 października 2015 roku strona internetowa www.caritasbp.pl zostaje zastąpiona przez strony internetowe jednostek organizacyjnych działających przy Ośrodku.

Czytaj więcej: Zmiana adresu strony internetowej

Ogłoszenie o naborze

W związku z planowanym rozszerzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Ośrodku „Misericordia” Caritas, Kierownik ogłasza nabór kandydatów do uczestnictwa z miasta Biała Podlaska. Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do tej formy rehabilitacji.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze